Aktiv Skolas julängel bidrar till kampen mot psykisk ohälsa

Aktiv Skola har länge arbetat för att sprida kunskap om barns psykiska ohälsa. Ny statistik från Socialstyrelsen i juni 2020 visar att självmorden ökar bland unga mellan 15 och 24 år och bland yngre kvinnor mellan 25 och 44 år. Siffrorna har analyserats av Nasp (Nationellt centrum för suicidforskning) och resultatet visar att självmordstalen de senaste tjugo åren har ökat med i genomsnitt en procent varje år i dessa grupper. Detta trots riksdagsbeslutet 2008 om en nollvision för självmord som innefattade ett nationellt preventionsprogram.

I faktiska siffror betyder det här att fler än 5 000 unga upp till 24 år behöver vård för självmordsförsök varje år, av dem avlider runt 160. Omräknat innebär det att varje vecka dör tre unga människor genom självmord i Sverige.

Folkhälsomyndigheten rapporterade i sin senaste undersökning om skolbarns hälsovanor att 11-åringar nu har de högsta nivåerna av psykosomatiska besvär under de 35 år som rapporteringen har pågått. Följdenligt ökar också antalet psykiatriska diagnoser och förskrivningen av psykofarmaka.

Aktiv Skola tar nu ytterligare ett steg för att bidra till upplysning kring denna livsviktiga fråga. Vi har fått ett enormt gensvar på det material vi har släppt, ett exempel är vår film om grooming, Jag tror jag är lite kär i dig, som hittills har visats över fyra miljoner gånger.

Vi vill skapa och sprida ännu mer material som kan vara till hjälp och stöd för elever, föräldrar, skolpersonal och andra viktiga vuxna i de ungas närhet. Därför lanserar vi Aktiv Skolas julängel - där hela överskottet går till produktionen av nytt utbildningsmaterial som sedan kommer att distribueras kostnadsfritt till skolor över hela landet.

Källor: DN, Socialstyrelsen, Nasp, Suicide Zero, Folkhälsomyndigheten

Vill du hjälpa till?

Vi mjukstartar i år med att vända oss enbart till företag som får möjlighet att bidra till kampen mot psykisk ohälsa bland barn genom att köpa vår julängel.

Nästa år kommer vi att bredda fältet och även rikta oss till privatpersoner.

Är ditt företag intresserade av att veta mer vänligen mejla dina kontaktuppgifter till julangel@aktivskola.org.

Tack till våra änglar